Informatie

Tarief hypnotherapie
€ 90,- per sessie. Een sessie duurt ongeveer vijf kwartier, soms iets langer. Als we uitlopen zijn daar geen extra kosten aan verbonden.  Er is geen pinautomaat in de praktijk. Je kunt het bedrag contant betalen of binnen 14 dagen overmaken op rekeningnummer NL44 TRIO 0338 8116 13 t.n.v. Y. Ubels-Hazebroek.

Een eerste kennismaking/intakesessie duurt ongeveer een uur tot vijf kwartier. De kosten zijn evenals voor alle andere sessies € 90,- . Als we na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum hebben afgesproken voor een vervolggesprek,  is er sprake van een behandelovereenkomst. De Algemene voorwaarden, evenals de Privacyverklaring  maken deel uit van de behandelovereenkomst.

De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) draagt zorg voor de kwaliteitsbewaking van de aangesloten therapeuten. Zij doet dit o.a. door het geven van bijscholingsdagen, het registreren van verplichte andere bijscholingen zoals de PSBK en intervisie-uren en het visiteren van de therapeuten en hun praktijk. Als therapeut ben ik uiteraard zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door mij verleende diensten. Als je ontevreden bent over mijn behandeling of een klacht hebt, dan is de eerste mogelijkheid naar een oplossing om er met mij over te praten. Komen we er samen niet uit of zie je om een bepaalde reden af van een gesprek met mij, dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie of het bestuur van de beroepsorganisatie (de RBCZ) waarbij ik ben aangesloten.  Zie: https://www.rbcz.nu/een-klacht-indienen1.html

Vergoeding
Hypnotherapie valt onder de aanvullende ziektekostenverzekering. Steeds meer verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van hypnotherapie. Kijk op de zorgwijzer (http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie) of jouw verzekeraar de factuur vergoedt. Of neem rechtstreeks contact op met je zorgverzekeraar.

Annuleren
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Annulering na die tijd of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Erkenning en registratie

  • Praktijk Ibis staat bij de KvK Amsterdam geregistreerd onder nummer: 62375164   
  • Ik sta geregistreerd als erkend Hypnotherapeut bij de beroepsvereniging NBVH                
  • Lid van SCAG ( geschillencommissie)
  • CPION/SHO geaccrediteerd diploma Psychosociale basiskennis, PsBK 

     pastedGraphic.png                     pastedGraphic_1.png