Hypnotherapie

Hypnotherapie 

Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij gebruikt gemaakt wordt van trance. Door middel van hypnotisch taalgebruik wordt de cliënt zittend of liggend in trance gebracht. Trance is een toestand van diepe ontspanning waarbij je het denken los kunt laten en contact kunt maken met je onbewuste. Het onbewuste is je wijze deel, waar geen gedachten zijn. Een verzameling van wat je in dit leven (en alle voorgaande levens) aan ervaringen hebt opgedaan. Het onbewuste is een bron van hoger weten, volgens psychiater Carl Jung is het de ziel. Trance kun je vergelijken met een reis in de trein, waarbij je je ineens realiseert dat je al op de plek van bestemming bent aangekomen. Een doelgerichte dagdroom, waarbij je je losmaakt van de uitwendige omgeving en opgaat in je innerlijke werkelijkheid.

Bij moderne hypnotherapie wordt altijd de cliënt gevolgd. Alleen ervaringen die op een bepaald moment nodig zijn, die de cliënt aankan en zinnig voor hem zijn, zijn oproepbaar met behulp van hypnotherapie. Je bent zelf altijd de baas en je onbewuste (innerlijke stuurman) geeft de grenzen aan van wat mag of kan gebeuren. Met behulp van hypnotherapie kun je je bewust worden van en inzicht krijgen in wat vroeger geen plek heeft kunnen krijgen. Door dit te verwerken kan er heling ontstaan die direct invloed heeft op het leven nu. Soms gebeurt er tijdens een sessie niet direct heel veel, maar kunnen er in de tijd daarna nog emoties of lichamelijke reacties loskomen. Hier kunnen we eventueel in volgende sessies verder mee werken.

Hypnotherapie maakt gebruik van verschillende methodes; dynamische, psychoanalytische en gedragsmatige. Bijvoorbeeld regressie, reïncarnatie, werken met persoonlijkheidsdelen, losmakingsrituelen, maar ook gesprekstherapie (het inzichtgevende gesprek) is een vorm van hypnotherapie. Bij een goed gesprek met geconcentreerde aandacht ben je ook in trance.

In mijn ervaring is (hypno)therapie van grote waarde om helderheid te krijgen, obstakels in welke vorm dan ook onder ogen te kunnen zien, te onderzoeken en waar mogelijk op te ruimen. Hypnotherapie is een relatief eenvoudig hulpmiddel, goed toepasbaar en werpt dikwijls een heel nieuw licht op jezelf en je pad. Omdat je je onbewuste kunt laten spreken, het hoofd even niets hoeft te doen en je in trance alvast kunt ervaren wat werkelijkheid kan worden. Een prachtige en veilige vorm van therapie mijns inziens, met mooie methodes en technieken.