Familieopstellingen

In een familieopstelling (of systeemopstelling), kan de opsteller onderzoeken waar de hindernissen, blokkades of onverwerkte gebeurtenissen zitten in zijn of haar (familie)systeem die hem verhinderen voluit te kunnen leven. De opsteller kiest representanten voor zichzelf en alle personen waarvan hij denkt dat deze een rol in zijn vraag spelen. Meestal wordt begonnen met het opstellen van de aanvrager, diens gezin van herkomst, en/of belangrijke personen die in een andere relatie staan tot de aanvrager zoals bijvoorbeeld (ex-)partners, kinderen, vrienden, collega’s, studiegenoten.

Behalve personen kunnen ook gevoelens of andere zaken opgesteld worden zoals bijvoorbeeld het lichaam, een verlangen, ziekte, gebrek, liefde, drankzucht, vertrouwen etcetera. Ook kunnen opstellingen gemaakt worden over werk, geld, ziekte en bedrijf.

In elke relatie die wij aangaan, komen we in een systeem terecht. Daar zijn we ons in het dagelijks leven niet altijd van bewust maar in een opstelling kun je dat al snel voelen.
Het systemisch werken is alsof je ‘inplugt’ in de universele energie, in het systeem waar wij allemaal deel van uit maken. Je kunt voelen en verwoorden wat er is en wat nog gezegd moet worden. Wat er nog nodig is om ongeheelde stukken te helen.

Niet altijd kan alles direct begrepen of geheeld worden. Maar inzichtgevend is een opstelling eigenlijk altijd. De weken na een opstelling werkt alles nog door. Ook zonder er met de ‘echte’ betrokkenen over te praten, kan vaak al een verandering opgemerkt worden. In het systeem zijn zaken aangeraakt, of aan het licht gekomen waardoor het hele systeem in het hier en nu ook verschuift. Soms zijn meerdere opstellingen over hetzelfde thema nodig, of is een vervolgopstelling wenselijk van iets dat boven kwam, maar op dat moment nog niet uitgewerkt kon worden.

Het gaat niet om waarheidsvinding. Vaak is het niet het belangrijkste hoe iets exact gebeurd is, maar meer wat het met de betrokkenen doet of heeft gedaan. Er hoeft niet (meer) geoordeeld te worden, niet beschuldigd of verweten, maar alleen geuit. Hierdoor kan er ruimte en rust komen in het systeem. En ook begrip, berusting, vergeving, inzicht, begrip.

Soms wordt iets generaties lang doorgegeven. Net zo lang tot er iemand is, bijvoorbeeld de aanvrager, die het aan wil gaan. Die de moed heeft om onderzoek te doen en met open blik te kijken en luisteren naar dat wat gehoord en gezien wil worden. Als er met een liefdevolle blik gekeken en geluisterd kan worden hoeven de volgende generaties niet meer belast te worden met erfenissen uit het verleden.

Groep
Het maken van een famielieopstelling werkt het krachtigst met een groep representanten.
Op aanvraag komt er een groep bijeen in de praktijk of op een andere locatie. Meer informatie hierover volgt.

Individueel
Ook kunnen we in een individuele sessie werken met een opstelling met voorwerpen op tafel. Dit kan gewoon in de praktijk en is ook erg inzichtgevend.

In Praktijk Ibis, aan de Achterheuvel 99, is er binnenkort weer ruimte voor kleine groepen voor familieopstellingen. Individuele opstellingen zijn altijd mogelijk. Voor grotere groepen kunnen we een opstelling maken in onze nieuwe ruimte in Centrum Ibis, in de Thomaskerk. Als je een opstelling wilt maken, representant wilt zijn of nog vragen hebt, mail dan naar info@hypnotherapeutzeist.nl